Elegant Festive 54" Square

Elegant 54"square. White with colorful trims

Festive 54"square with classic colors